Webinar: Gevolgen Strategisch programma WSW

, door


Categorie Woningcorporaties

Onderwerpen

Op 19 januari 2021 wordt er op initiatief van AKD het webinar ‘Gevolgen Strategisch programma WSW voor uw corporatie’ gehouden. Hierin worden alle veranderingen en consequenties van het nieuwe programma besproken. Rob Rötscheid, bestuurder WSW, Johan Conijn van Finance Ideas en Eelkje van de Kuilen van AKD, informeren u uit eerste hand over wat de veranderingen voor uw corporatie betekenen.

Wat kunt u verwachten?

Het strategisch programma van het WSW wordt op korte termijn afgerond. De positie van het WSW als borg voor de leningen die woningcorporaties aantrekken, is versterkt. De eerste aanspraken op het WSW als borg, die mede het gevolg waren van de herziene Woningwet, vormden de concrete aanleiding voor het strategisch programma. Ook was het nodig verschillende afspraken met de woningcorporaties en de achtervangers robuuster te maken voor het geval er weer een aanspraak op de borg zou komen.

Verder is het kapitaalbeleid van het WSW, dat betrekking heeft op de financiële risico’s die het WSW loopt en de toereikendheid van de beschikbare middelen, nader uitgewerkt. De versterking van de positie van het WSW heeft onder meer geleid tot de invoering van de obligolening, tot een aanscherping van afspraken over het onderpand dat het WSW heeft op het vastgoed van woningcorporaties en tot een groot aantal andere juridische wijzigingen.

Sprekers

We hebben drie sprekers die u hierover uit de eerste hand zullen informeren:

  • Rob Rötscheid, WSW. Rob heeft als bestuurder van het WSW samen met een team van medewerkers en zijn mede-bestuurder het strategisch programma opgezet en uitgevoerd.
  • Johan Conijn, Finance Ideas. Johan is betrokken geweest bij de uitwerking van enkele onderdelen van het kapitaalbeleid van het WSW.
  • Eelkje van de Kuilen, AKD. Eelkje heeft een dertigtal woningcorporaties geadviseerd bij de uitwerking van het strategische programma en was daarover voortdurend in overleg met WSW.

Praktische informatie

  • Datum: 19 januari 2021
  • Tijd: van 11.30 tot 13.00 uur
  • Platform: Informatie ontvangt u na aanmelding
  • Uw investering: Kosteloos

Aanmelden?

Bent u er 19 januari bij? U kunt zich hier aanmelden.

Directeur woningcorporaties
Gerelateerde artikelen

Typ hier uw vraag...