Autoriteit woningcorporaties publiceert nieuwe Q&ACategorie Corporatie alert

Onderwerpen

De Autoriteit woningcorporaties (hierna: Aw) heeft vorige week haar Q&A over het beoordelingskader scheiden aangevuld. Wij hebben de nieuwste aanvullingen bekeken en de onderwerpen die ons het meest zijn opgevallen, worden hieronder kort samengevat. Daarnaast hebben wij de activiteiten rondom de verdere implementatie van de Woningwet voor u in een overzichtelijk schema gezet.

Ingangsdatum scheiding (2.7)

Nadat de Aw het definitieve scheidingsvoorstel heeft goedgekeurd, hebben corporaties tot 1 januari 2018 om deze door te voeren. Echter, om op de juiste wijze aansluiting te vinden, dient over heel 2017 al wel gescheiden te worden gerapporteerd.

Behandeltermijn Aw (2.8)

De Autoriteit hanteert een minimale doorlooptijd van twaalf weken vanaf het moment dat zij het complete scheidingsvoorstel hebben ontvangen. Daarnaast geeft de Aw aan dat corporaties tenminste kunnen rekenen op één verlenging van zes weken en in sommige gevallen zelfs meerdere verlengingen. De Aw geeft aan dat zij hierbij rekening houdt met het besluitvormingsproces van corporaties. Het kan zijn dat hier een knelpunt ontstaat wanneer de opmerkingen binnen de corporatie verwerkt en goedgekeurd moeten worden voor 1 juli 2017.

Kostenverdeelstaat (12.5)

Kosten dienen zoveel mogelijk direct te worden toegerekend. Voor de indirecte kosten verwacht de Aw een duidelijke en plausibele toelichting. De Aw gaat ervan uit dat de corporaties dit zelf verder uitwerken. De manier waarop dit wordt gedaan, heeft onder andere een effect op het rendement van de niet-DAEB tak. Het gemiddelde rendement van de niet-DAEB vastgoedportefeuille (vijf jaar gewogen) geldt hierbij als signaleringsnorm voor de marktconformiteit.

Inrichting administratie (12.3)

Het is niet verplicht om voor de DAEB en niet-DAEB tak een aparte bankrekening te hebben. De Autoriteit acht het van belang dat woningcorporaties zelf voldoende beheersmaatregelen treffen om de administratieve scheiding effectief door te voeren.

Interne lening (H.8)

Het ijkpunt voor de interne lening is 1 januari 2017. Vanaf deze datum is het verplicht om rente over de uitstaande lening te betalen en af te lossen. De aflossingen kunnen naar inzicht van de corporatie worden gespreid binnen periodes van vijf jaar. Wanneer de niet-DAEB tak de verplichte minimale aflossing niet kan voldoen, dient hiervoor externe financiering te worden aangetrokken.

Accountantscontrole (12.1/12.4)

Ook op onderdelen van het scheidingsvoorstel worden werkzaamheden verwacht van de accountant. Deze zullen worden uitgevoerd op het definitieve scheidingsvoorstel. Op een later moment wordt een controleprotocol opgesteld waarin nader wordt omschreven waarop deze werkzaamheden precies toezien.

Verlicht regime (4.3)

Bij corporaties die een beroep doen op het verlichte regime kan na 1 januari 2017 blijken dat zij niet blijvend kunnen voldoen aan de randvoorwaarden. In dit geval zijn zij verplicht alsnog een scheidingsvoorstel op te stellen en zienswijzen op te halen bij hun stakeholders.

Huurprijsverlaging geliberaliseerde woningen (9.8)

Woningen mogen worden teruggebracht naar de DAEB tak middels een verlaging van de huur; hiervoor is het niet verplicht om nieuwe contracten aan te gaan. Het huurcontract blijft echter wel geliberaliseerd. Hierbij is het van belang dat deze woningen een huurprijs houden onder de liberalisatiegrens, anders moet deze direct tegen marktwaarde over gaan naar de niet-DAEB tak.

Parkeervoorzieningen (9.2)

In de toelichting op de dPi is een onjuistheid opgenomen ten aanzien van het DAEB of niet-DAEB kenmerk. Los verhuurde parkeergelegenheden, ook wanneer deze los aan een huurder van een DAEB woning worden verhuurd, horen te worden ondergebracht in de niet-DAEB tak.

Zienswijze en prestatieafspraken (3.2/3.7)

De zienswijzen op het scheidingsvoorstel moeten ook betrekking hebben op het scheiden. Discussies over onderwerpen die in bijvoorbeeld de prestatieafspraken worden geregeld, horen niet thuis in de zienswijze op het scheidingsvoorstel.

Het volledige document waarin wij de wijzigingen en aanvullingen voor u hebben uitgelicht kunt u hier downloaden.

Meer weten? En voldoet uw scheiding aan de vereisten van de wet en aan die van de Aw?

Wij helpen u graag op weg met een plan van aanpak en een impactanalyse voor de inrichting van uw administratie. Ook kunnen we u ondersteunen met een second opinion op uw scheidingsvoorstel of toets op het verlichte regime.

Aanmelden voor de Corporatie alert

Ontvangt u nog geen alerts van ons? Schrijf u dan in voor de Corporatie alert. We hebben voor u de voorgaande alerts op onze website geplaatst, zodat u deze terug kunt lezen wanneer het u uitkomt.

"*" geeft vereiste velden aan

Stel direct een vraag over de nieuwe Q&A van Aw

Door dit formulier te verzenden gaat u akkoord met onze privacyverklaring. Na het versturen van dit formulier worden alleen de gegevens opgeslagen en verwerkt die u hierboven invult; er wordt geen andere informatie verzameld.

Gerelateerde artikelen

Typ hier uw vraag...