Sturen op maatschappelijke meerwaardeCategorie Woningcorporaties

Onderwerpen , , ,

Afgelopen week organiseerde het ministerie van BZK een bijeenkomst over marktwaarde en beleidswaarde. Een mooi moment om de aanwezige 375 corporatiemedewerkers, accountants en adviseurs te informeren over de beweegredenen van BZK, de Aw en het WSW met betrekking tot de overgang naar marktwaarde en beleidswaarde.

Het (logischerwijs) nogal sterk financieel georiënteerde verhaal van de dag werd een aantal keren aangevuld door bestuurders die aandacht vroegen voor de sociale, maatschappelijke kant van de corporatie. De neutrale toehoorder zou haast kunnen denken dat moderne financiële verantwoording en het creëren van maatschappelijke meerwaarde elkaar uitsluiten. Maar zo zwart-wit is het toch niet?

De maatschappelijke meerwaarde van woningcorporaties lijkt heel erg helder

De maatschappelijke meerwaarde van woningcorporaties lijkt in de huidige, in veel gebieden turbulente woningmarkt heel erg helder. Het aanbieden van betaalbare woningen aan mensen met een laag inkomen en het werken aan leefbare wijken is een doelstelling die juist nu ontzettend relevant is. Tegelijkertijd worstelen corporaties met een imagoprobleem, waarbij de Woonbond en de politiek niet bang zijn om termen als ‘Dagobert Ducks’, ‘graaiers’ en ‘asociale gluurverhogingen’ te hanteren.

Het verhaal over maatschappelijke meerwaarde van de woningcorporatie wordt niet altijd meer op de blauwe ogen van de sector geloofd. De opgave voor corporaties is om aantoonbaar maken welke maatschappelijke meerwaarde zij bieden. Zie hier de aanleiding voor het nieuwe financiële beoordelingskader van de Aw en het WSW, waar het verschil tussen commercie en volkshuisvesting expliciet wordt gemaakt.

Marktwaarde en beleidswaarde vertellen echter nog lang niet het hele verhaal

Marktwaarde en beleidswaarde vertellen – zoals de bestuurders tijdens de BZK-bijeenkomst terecht aanstipten – echter nog lang niet het hele verhaal. Het verschil tussen beide laat zien waar de middelen aan worden besteed, niet of deze middelen ook leiden tot maatschappelijke meerwaarde. Dit laatste is zowel voor de interne sturing als voor externe verantwoording wel ontzettend belangrijk. Om te kunnen sturen en verantwoorden, is het meetbaar maken van niet-financiële meerwaarde cruciaal.

Meetbaar maken staat op de agenda

Binnen de adviespraktijk van Finance Ideas zien wij dat het meetbaar maken van maatschappelijke meerwaarde hoog op de agenda van een flink aantal corporatiebestuurders staat. Ook is duidelijk dat het vertalen van gevoelsmatige meerwaarde naar concrete, meetbare maatschappelijke factoren een wiel is dat op veel plaatsen wordt uitgevonden. Hoe het wiel er uiteindelijk uitziet, is afhankelijk van hoe corporaties de factoren aan hun portefeuillestrategie verbinden en de mate waarin gegevens over het vastgoed en huurders(tevredenheid) beschikbaar zijn. Moderne technieken op het gebied van (big) data-analyse kunnen hierbij van grote toegevoegde waarde zijn.

Zo zien we initiatieven die het tegen relatief beperkte kosten mogelijk maken om vastgoeddata te actualiseren vanuit de registraties van leveranciers. Dit kan een schat aan informatie geven over de kwaliteit van woningen en de mate waarin ze geschikt zijn voor verschillende doelgroepen. Ook zien we rapportagetools die de factoren en de scores vertalen naar heldere dashboards op complex- en portefeuilleniveau en daarmee meer doelgerichte sturing mogelijk maken.

De factoren moeten in lijn komen met de portefeuillestrategie en de wensportefeuille

Met behulp van moderne technieken kan aan de meetbaarheid dus al veel worden gedaan, maar minstens zo belangrijk is om de factoren in lijn te krijgen met de portefeuillestrategie en de wensportefeuille. Dat is immers de plek waar de maatschappelijke doelen zijn bepaald. Stel de bijbehorende meetbare factoren zo concreet mogelijk vast en betrek de huurders en de gemeente bij dit proces. Vervolgens kunnen deze factoren worden verwerkt/vereist in besluitvormingsdocumenten, waardoor de organisatie wordt gestimuleerd om actief op de gewenste meerwaarde te sturen. Hiermee ontstijgt de maatschappelijke kant van sturing en verantwoording het niveau van de blauwe ogen en krijgt het de professionaliteit en de aandacht die het verdient.

Meer weten over het meetbaar maken van maatschappelijke meerwaarde?

Wilt u meer weten over hoe u de maatschappelijke waarde meetbaar maakt? Of sparren met onze adviseurs over u portefeuillestrategie en de wensportefeuille? Ons team van advieseurs binnen dit thema denken graag met u mee. Stel ze een vraag via onderstaand formulier of neem contact met ze op.

Direct zelf aan de slag met uw uitlijning?

Voor verschillende corporaties verzorgen we trainingen rondom sturing op vastgoed & financiën, met onderdelen zoals Asset management en portefeuillestrategie, Financiële sturing en beleidswaardeVastgoedrekenen met marktwaarde en beleidswaarde en Verantwoord investeren aan de orde komen.  Neem contact op voor een vrijblijvend voorstel voor uw situatie en vraagstukken.

"*" geeft vereiste velden aan

Stel een vraag over maatschappelijke meerwaarde

Door dit formulier te verzenden gaat u akkoord met onze privacyverklaring. Na het versturen van dit formulier worden alleen de gegevens opgeslagen en verwerkt die u hierboven invult; er wordt geen andere informatie verzameld.

Senior adviseur woningcorporaties en zorginstellingen
Gerelateerde artikelen

Typ hier uw vraag...