Infinid

Infinid, uw financiële prognoses centraal en gewaarborgd

Inzicht, financiële sturing en prognoses vanuit één centrale omgeving

Een slimme rekentool die u kan ondersteunen bij het opstellen van meerjarenprognoses? Finance Ideas en Infent hebben gezamenlijk Infinid ontwikkeld. Software die vanuit één centrale omgeving zorginstellingen ontzorgt op het gebied van financiële sturing en de berekening van de bedrijfswaarde (inclusief impairmenttoets). Het grote voordeel? Op basis van de jaarrekening en de begroting worden de uitkomsten geïntegreerd in één prognose per kasstroomgenererende eenheid. Hiermee worden financiële prestaties inzichtelijk, kunt u lange termijn kaders stellen en verschillende scenario’s draaien ten behoeve van uw interne en externe stakeholders.

Hoe werkt Infinid?

Infinid maakt het opstellen van een financiële meerjarenraming eenvoudiger en is gebaseerd op een integrale benadering (zowel vastgoed als activiteiten in een pand genereren kasstromen). U kunt zowel de jaarrekening als de begroting en exploitatieoverzichten (op concern- en locatieniveau) op tussentijdse momenten inladen en vertalen naar meerjarenprognoses. Deze inzichten helpen uw zorginstelling om ‘in control’ te zijn. Gebruikers kunnen vanuit verschillende business units via het web werken aan de centrale meerjarenbegroting. De prognose laat de toekomstige kasstromen op zowel concernniveau als op het laagste eenheidsniveau zien en is gebaseerd op de zorgexploitatie, de vastgoedexploitatie en financiering.

De resultaten worden vertaald in een:

 • meerjarig exploitatieoverzicht;
 • meerjarig kasstroomoverzicht;
 • meerjarige balansontwikkeling;
 • dashboard met financiële ratio’s (in grafieken en tabellen).

Waarom is financiële sturing nodig?

Veranderingen in wet en regelgeving, ontwikkelingen binnen uw zorginstelling of een additionele financieringsbehoefte? Het zijn allemaal scenario’s waarbij waarderen, prognoses en inzichten op elk moment en binnen de diverse business units van uw organisatie wenselijk zijn.

Infinid biedt een belangrijke meerwaarde bij onder andere:

 • het waarderen van de vastgoedportefeuille op bedrijfswaarde (rekening houdend met toekomstige investeringen);
 • de verplichting tot het jaarlijks uitvoeren van een impairmenttoets;
 • het opstellen van scenario- en risicoanalyses;
 • inzicht in de financiële continuïteit en weerstand van uw zorginstelling;
 • prospectief inzicht (toezicht) voor banken, accountants en interne stakeholders.

Het gebruiksgemak van Infinid

Infinid heeft een zeer flexibele inrichting waardoor aansluiting op de meest gevarieerde begrotingen mogelijk is. Uiteindelijk kan er rekening worden gehouden met diverse interne doorbelastingen, kostensoorten en kostenplaatsen. Allemaal te gebruiken door verschillende gebruikers met verschillende gebruikersrechten.

De voordelen op een rij:

 • centrale plek in de organisatie voor het vastleggen van lange termijn prognoses op verschillende onderdelen, vertaald naar een meerjarenraming;
 • consistente berekening voor de gehele organisatie voor consolidatie;
 • directe doorrekening op basis van vaste of variabele rentes en indexaties;
 • bedrijfswaardeberekening en impairment op locatieniveau;
 • prognosticeren op kleinst mogelijke entiteit en flexibel in te richten;
 • overzichtelijk dashboard met de belangrijkste financiële ratio’s, grafieken en gestructureerde overzichten voor de RvB/RvT en externe stakeholders (banken en zorgkantoren);
 • variabel aantal ramingen (versies) en scenarioanalyse;
 • toegankelijk voor meerdere personen tegelijkertijd;
 • accounts en rollen aan te passen naar verschillende gebruiksrechten;
 • eigen domeinaccount met Single-Sign On en Multi-Factor Authentication (MFA);
 • uitgebreide rapportage en exportfunctionaliteit;
 • volledige integratie met BI omgeving.

Meer weten over Infinid?

Nieuwsgierig welke mogelijkheden Infinid biedt voor uw zorginstelling en hoe Infinid u kan helpen? Vraag een demo aan bij u op locatie of neem direct contact op met onze adviseurs via onderstaand formulier.

Stel een vraag over Infinid

  Door dit formulier te verzenden gaat u akkoord met onze privacyverklaring. Na het versturen van dit formulier worden alleen de gegevens opgeslagen en verwerkt die u hierboven invult; er wordt geen andere informatie verzameld.

  Infinid brochure

  Vraag een demo aan

   Door dit formulier te verzenden gaat u akkoord met onze privacyverklaring. Na het versturen van dit formulier worden alleen de gegevens opgeslagen en verwerkt die u hierboven invult; er wordt geen andere informatie verzameld.

   Typ hier uw vraag...