Scenarioanalyse ORT-budget

Scenarioanalyse ORT-budget

Naast de financiële ratio’s is inzicht in de ontwikkeling van het eigen vermogen cruciaal bij het bepalen van uw investeringsruimte. U wilt immers ook op lange termijn flexibel zijn. Om dit inzicht te verschaffen, hebben wij een Excel tool ontwikkeld. Hoe dit werkt, leggen we in een aantal stappen uit.

Hoe gaat het in zijn werk?

Op basis van uw aangeleverde meerjarenbegroting (MJB) zonder investeringen in nieuwbouw/bestaand bezit, wordt de ruimte tot de financiële ratio’s in kaart gebracht. Dit geeft het jaarlijkse investeringsbudget. Aan de hand van door u opgegeven norminvesteringen wordt bepaald hoeveel eigen vermogen jaarlijks kan worden ingezet om onrendabel te worden geïnvesteerd. Zo bepaalt de norminvestering het jaarlijkse budget om onrendabel te investeren en daarmee de eigen vermogensontwikkeling. U krijgt hiermee inzicht in hoeverre u kunt voldoen aan de maatschappelijke taak, gegeven een toekomstbestendige begroting.

Inzicht consequenties financieringscapaciteit

Voorwaarde voor een goede doorrekening is dat de meerjarenbegroting (MJB) een prognoseperiode heeft van minimaal tien jaar. In overleg met u wordt vastgesteld wat de uitgangspunten zijn ten aanzien van hoe de investeringsruimte wordt ingezet.

Vervolgens vertalen wij uw MJB in korte tijd naar waardevolle sturingsinformatie op eigen vermogen. Zo krijgt u inzicht in de consequenties voor uw financieringscapaciteit wanneer u de maximale ruimte benut tot de financiële ratio’s of wanneer u rekening houdt met het eigen vermogen. Naast dat de uitkomsten leiden tot praktisch inzicht, leidt inzicht in de eigen vermogensontwikkeling in de relatie tot de investeringscapaciteit, ook tot input voor discussie met de RvC.

Hoe ziet de rapportage eruit?

U ontvangt een rapportage toegespitst op uw situatie. In de rapportage wordt het ORT-budget en de investeringscapaciteit toegelicht in minimaal drie scenario’s:

  1. Maximale investeringscapaciteit/ORT-budget gegeven de financiële ratio’s;
  2. Maximale investeringscapaciteit/ORT-budget gegeven de eigen (interne) financiële ratio’s;
  3. Maximale investeringscapaciteit/ORT-budget gegeven de financiële ratio’s en ontwikkeling van het eigen vermogen.

Binnen deze scenario’s is er ruimte om te variëren in wanneer de normen bereikt worden. Wilt u het ‘eenmalige feestje’ in één keer benutten, of wilt u langzaam ingroeien naar de ratio’s? Een voorbeeldrapportage vindt u hier.

Wat krijg ik concreet en wat zijn de kosten?

U ontvangt een rapportage van de drie scenario’s voor € 4.250 exclusief BTW. Indien u specifieke behoeften heeft, doen wij u graag een aangepast voorstel. De uitkomsten op basis van de Excel tool worden opgenomen in een rapportage.

Heeft u een vraag over de kosten, uitkomsten van dit model, de gegevens die wij van u nodig hebben of wilt u sparren over uw situatie? Neem vrijblijvend contact op met Daan Vrijmoet.

  • Ontvang het voorbeeldrapport Scenarioanalyse ORT-budget in uw inbox

  • Door dit formulier te verzenden gaat u akkoord met onze privacyverklaring. U ontvangt de aanvraag direct in uw inbox. Ook ontvangt u af en toe een e-mail met tips en artikelen van onze adviseurs. Afmelden kan met 1 klik in iedere mail.

Artikelen over investeren

Meer informatie?

Daan Vrijmoet

Directeur woningcorporaties
Daan is expert binnen bedrijswaarde en de besluitvorming vanuit toekomst- en risicogericht perspectief.

    Typ hier uw vraag...