Home » Woningcorporaties » Woningwet » Woningwet vraagstukken

Woningwet vraagstukken

Woningwet vraagstukken bij corporaties

Met de invoering van de woningwet is er veel veranderd. De financiering van de niet-DAEB tak, de administratieve inrichting, het beoordelingskader van de toezichthouders Aw en WSW, etc. Hoe gaat uw corporaties om met deze veranderingen?

Onze adviseurs ondersteunen corporaties bij vraagstukken rondom de borging van de Woningwet in de werkwijze en processen. Zij begeleiden bij het beoordelingskader van de toezichthouders Aw en WSW, beoordelen de meerjarenbegroting (inclusief dPi), de financiële scenarioanalyses en bieden ondersteuning bij het inrichten van de administratieve organisatie.

Daarnaast staat ons team van specialisten corporaties bij met praktische vragen en concrete cases rondom inkomensregistratie.

Mogelijkheden van ondersteuning

Wij kunnen u op verschillende manieren ondersteunen. Samen bekijken we welke kennis en expertise het beste past bij uw behoefte. Het resultaat? Geen onnodige kosten door efficiënte werkwijze en processen.

Ondersteuning vindt plaats door middel van inhoudelijke begeleiding en feedback op het proces, de aanpak en de te maken keuzes. De toegevoegde waarde ligt in de aanvulling in kennis, capaciteit en tools, die uw corporatie zelf niet voorhanden heeft.

Projectmanagement

Inrichting vastgoedportefeuille (DAEB/niet-DAEB)

  • bepalen mogelijkheden en financiële effecten van mutaties tussen DAEB en niet-DAEB
  • inzicht in investeringsruimte niet-DAEB tak
  • opstellen en beoordelen meerjarenbegroting
  • inzicht in oordeel Autoriteit Woningcorporaties en WSW
  • strategisch financiële scenarioanalyse

Administratieve inrichting

  • ondersteuning bij inrichten administratieve organisatie
  • advies bij het inrichten van een taxatie management systeem
  • advies bij aanpassen en actualiseren managementrapportages
  • ondersteuning en advies bij riskmanagement

Governance

Meer weten over de Woningwet?

Heeft u vragen over de mogelijkheden? Neem contact op met Jaring Hylkema. Direct zelf aan de slag? Finance Ideas Academy geeft regelmatig trainingen over de Woningwet (met PE-punten voor bestuurders en RvC-leden). Deze opleidingen worden ook in company aangeboden. Bekijk het programma en de data.

Stel een vraag over de woningwet

Door dit formulier te verzenden gaat u akkoord met onze privacyverklaring. Na het versturen van dit formulier worden alleen de gegevens opgeslagen en verwerkt die u hierboven invult; er wordt geen andere informatie verzameld.

Artikelen over woningwet

Telefonisch sparren?
Jaring Hylkema
Senior adviseur woningcorporaties
Jaring Hylkema adviseert corporaties bij Woningwet vraagstukken door middel van begeleiding, feedback, aanpak en keuzes.

Typ hier uw vraag...